Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA AKTIVACIJA TARIFNIH DODATAKA I DIGITALNIH SERVISA
 

Aktivacija tarifnih dodataka i digitalnih servisa za korisnike kojima firma plaća čitav ili dio računa

 

U cilju unaprijeđenja efikasnosti poslovanja, od 01.04.2020. omogućena je aktivacija tarifnih dodataka i digitalnih servisa svim krajnjim korisnicima putem Moj One Aplikacije. 

Biznis korisnici će, bez obzira na odgovornost za plaćanje, imati mogućnost da samostalno aktiviaju tarifne dodatake putem Moj One Aplikacije. Kod korisnika za čiji račun je kompanija odgovorna za plaćanje, aktivirani tarifni dodaci su dio kompanijske odgovornosti za plaćanje. Korisnicima gdje je kompanija djelom odgovorna za plaćanje, aktivirani tarifni dodaci su dio korisnikove odgovornosti za plaćanje, izuzev ako kompanijskim Ugovorom nije drugačije definisano.

Ukoliko želite da preuzmete kontrolu nad aktivacijama dodataka unutar Vaše firme, pružamo Vam mogućnost onemogućavanja aktivacije dodataka po broju. Prijavom na Biznis Portal, preko opcije Usluge pristupite sekciji Administracija Moj One aplikacije / Kontrola aktivacije dodataka. Nakon unesenih podataka o firmi, zatim klikom na onemogući aktivaciju, onemogućavate aktivaciju dodataka željenim brojevima putem Moj One Aplikacije.