Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING ROMING PARTNERI
 

Ukoliko planirate na put, provjerite sa kojim operatorima naša kompanija ima potpisan ugovor o romingu.
 
TravelSure koncept rominga našim korisnicima omogućava da ostvare značajne uštede uz iste cijene prema svim mrežama i svim destinacijama. Roming svijet je sada podijeljen u dvije zone: 

  • Zona 0 - Yettel Srbija
  • Zona Region - Srbija (ostale mreže), Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo
  • Zona 1 - Evropa, Sjeverna Amerika (SAD i Kanada)
  • Zona 2 - Ostatak svijeta


Spisak roming partnera (PDF)

 
*Napomena: Roming saobraćaj se tarifira na osnovu podataka koje dobijamo od roming partnera, zbog čega se obračun potrošnje u romingu prikazuje sa određenim vremenskim kašnjenjem i može uticati na prekoračenje postavljenog limita.